Aykut Çoban, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yeşil hareketler üzerine yaptığı tezle, 1991 yılında tamamladı. 

1990’da TODAİE’de asistan olarak akademisyenliğe başladı. Bir yıl sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim dalında Araştırma Görevlisi oldu.

Bu kadrodayken kazandığı YÖK doktora bursu ile Ocak 1997-Aralık 2000 tarihleri arasında dört yıl yurt dışında görevlendirildi. Doktora derecesini, İngiltere’deki Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2001 Ocak ayında elde etti ve yurda döndü. Doktora tezinde, uluslararası sermaye ile kapitalist devletin doğal varlıkları sermayeleştirmelerindeki işbirliğini ve buna karşı gelişen direniş hareketlerini araştırdı.

İngiltere’de bulunan Leverhulme Vakfı’ndan kazandığı burs ile 2002-2003 yıllarında konuk araştırmacı olarak Essex Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürdü.

 

X_Coban_Original.jpg

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında doçentlik sınavını vererek üniversite doçenti unvanını aldı. 2006 yılında doçentlik kadrosuna atandı.

Haziran 2011’de de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Profesörlük kadrosunu elde etti. Barış talep eden bildiriyi imzaladığı için 686 Sayılı KHK ile 7 Şubat 2017 tarihinde üniversitesinden atılıncaya değin öğretim üyesi görevini sürdürdü.   

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı, yurt dışı ve yurt içinde yayımlanan dergilerde sayısız hakemlikler, kongre vb. akademik toplantılarda danışma, bilim ve hakem kurulu üyelikleri yaptı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yaptı.

1994 yılında kurulan ÖES-Öğretim Elemanları Sendikası’nın kurucu üyesi oldu ve 1995-1996 yıllarında Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bu sendikanın Eğitim-Sen’e katılmasıyla birlikte, o günden bu yana Eğitim-Sen üyesi. Özgür Üniversite–Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı kurucu üyesi. Mülkiyeliler Birliği, Ankara Dayanışma Akademisi Eğitim Kooperatifi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Bir.Ara.Da Derneği üyesi.

Kitap, yazı, ders, konferans, hakemlik, tez öğrencileriyle dertleşme ve benzeri yollarla bilginin toplumsallaşmasına ve kolektif bilgi üretimine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Çevre politikaları, iklim siyaseti, siyasal ekoloji, yeşil siyasal düşünce, eko-Marksizm, embriyo hakları, doğanın metalaştırılması, biyoteknoloji konularında yayımlanmış pek çok makale ve kitapları var.

Çalışmalarına “yayınlar” sekmelerinden erişilebilir.

Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut Çoban Aykut